El ple d’Olot aprova el pla econòmic i financer per corregir el sostre de la despesa i declara la ciutat antifeixista

El ple de l’Ajuntament d’Olot va aprovar ahir per unanimitat aprovar el codi de gestió per a la transició energètica en la rehabilitació i accessibilitat d’habitatges. Es tracta d’una experiència pilot del programa EuroPACE. El ple va acordar la creació d’un ens gestor privat amb la participació de l’Ajuntament.

Montse Torras, Regidora d’Hisenda a l’Ajuntament d’Olot: “És completament novedós, no està previst a la llei.”

Raül Massanella, Regidor de la CUP  a l’Ajuntament d’Olot: “És un projecte dirigit a propietaris de finques en mal estat però que no n’han fet el manteniment tal i com estan obligats per llei. Per tant des de la CUP el nostre vot és un sí crític”

Josep Guix, Portaveu del PSC a l’Ajuntament d’Olot: “Sí amb majúscula”

Anna Barnadas, Portaveu d’ERC a l’Ajuntament d’Olot: “Sí total i absolut a l’EuroPACE i un sí a fer polítiques de transició energètica reals.”

A l’àrea econòmica, l’equip de govern va donar compte de la liquidació de l’exercici 2018, que es tanca novament amb superàvit.

Montse Torras, Regidora d’Hisenda a l’Ajuntament d’Olot: “La principal font de participació amb impostos de l’estat és la font d’ingressos d’aquest ajuntament. Representa un 55% dels nostres ingressos corrents. Manifestarem l’evolució erràtica d’un dels principals ingressos ordinaris com és  la participació en impostos de l’Estat.”

Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot: “Hem donat compte de vuit pressupostos i crec que en tots hem donat compte en positiu. Això no és una casualitat”.

L’equip de govern va aconseguir aprovar, amb l’abstenció d’Olot en Comú, un pla econòmic i financer per corregir el sostre de despesa.

Montse Torras, Regidora d’Hisenda a l’Ajuntament d’Olot: “Com que complim amb totes les altres ràtios, això no ha d’anar al Ministeri, sinó que va a política financera i, com aquell qui diu, no ens han apretat molt perquè el féssim”.

Jaume Mir, regidor del PSC a l’Ajuntament d’Olot: “No sé si aquest era el moment més adequat. Hem tingut molt temps que sabíem que això s’havia de solucionar i ara, just en aquest moment que hi haurà eleccions a l’Estat espanyol i als municipis, potser era el moment d’esperar”.

En l’apartat de mocions, el ple va aprovar per unanimitat declarar Olot municipi antifeixista a proposta de la Coordinadora Antifeixista de la Garrotxa.

Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot: “Els anuncio que partits que puguin estar legalitzats però que realment tinguin un discurs molt semblant a aquests, i estic segur que a tots se’ns acuden exemples, em comprometo que quan ens demanin espai, a reunir la junta de portaveus i parlar-ne, i parlar amb la Junta Electoral perquè en aquests moments hi ha processos electorals, hi ha determinades imposicions i per tant, entre els portaveus en parlem i mirar quina és la solució s’ha de prendre perquè és possible que vinguin determinades obligacions”.

La moció de la coordinadora tenia sol·licituds amb la que el ple va aprovar després per lluitar contra la criminalització dels joves migrats sense referents familiars proposada per Olot en Comú.

Xavier García, regidor d’Olot en Comú: “volem comprometre l’Ajuntament a personar-se com a acusació particular contra els veïns i veïnes del municipi que hagin comès delictes d’odi”.

El ple també va aprovar la moció presentada per Esquerra que demanava paritat a les Festes del Tura.

Josep Quintana, regidor d’ERC a l’Ajuntament d’Olot: “Jo vaig ser responsable de les Festes del Tura d’Olot durant dos anys i durant més anys vaig formar part de la taula de músics i és veritat que aquesta sensibilitat en aquell moment no la teníem, no ens la plantejàvem. Em sembla de rebut que siguem tots els que defensem la igualtat”.