Coneixement, treball i inserció

La Universitat de Girona és conscient que bona part de la seva responsabilitat docent es concentra també en la necessitat d’establir ponts amb el teixit productiu – o amb les entitats, les institucions i els organismes públics – per tal que la inserció laboral dels graduats a la UdG sigui satisfactòria, tant al llarg de la titulació com després del pas per la universitat.

Som, abans que res, una comunitat. D’interessos intel·lectuals, d’objectius compartits, de vivències i experiències, de coneixements i coneixences. I aquesta comunitat és també una continuïtat en el temps, perquè els qui formem la UdG no som només els que ara hi treballem o hi estudiem, sinó tots aquells i aquelles que d’una manera o una altra hi han deixat petjada. Aquelles i aquells per als quals la UdG ha estat decisiva en les seves vides. És per això que sentir-nos UdG és també mantenir una cohesió, una connexió, l’establiment d’una xarxa de complicitat. Aquest “haver estat decisiva” té a veure també amb les expectatives laborals que s’obren als nous graduats.

L’Oficina Universitat Empresa (UOE) s’encarrega de construir el pont, aquest lligam, amb la voluntat d’erigir transversalitats que siguin productives. A través de l’OUE la Universitat de Girona té cura de la inserció dels estudiants en el mercat de treball.

Parlem d’accés a la borsa de treball i al servei d’ocupació, de networking, de treball interactiu, de mentoria, de formació contínua, de posar en evidència les sinèrgies necessàries i reals entre el món universitari i el món laboral. Són serveis de valor, espais de trobada i reflexió que també ens aboquen a una intensificació de les relacions humanes. Connectors que ajuden a fer visibles els ajuts mutus entre tots aquells que formem part, in extenso, de la comunitat UdG.

Més enllà dels objectius que es marquen amb relació als graduats, el dia a dia de la Universitat reflecteix també la preocupació per la inserció. Fa poc, la UdG va acollir una jornada sobre reptes de la formació en l’àmbit del turisme, un estudi sectorial promogut per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU) que definia les expectatives del sector i també la reflexió necessària de les universitats sobre la formació de professionals en aquest àmbit. Aquella jornada es va completar amb una altra de networking, amb participació de tots els agents implicats i amb els estudiants de la UdG que, d’aquesta manera, establien relacions productives per al futur. Són xarxes que es creen també en altres àmbits, com ara el Fòrum Industrial de l’Escola Politècnica Superior (el de més llarga trajectòria), el Meeting Point d’Infermeria, o la Jornada d’Orientació Professional de Ciències, i que venen a sumar-se a les pràctiques que es duen a terme al llarg de la carrera o a les estades en organismes, entitats, institucions o empreses com a antesala de futures activitats professionals.

Tot plegat amb la idea que la Universitat infon valors, transmet coneixements i experiències i també procura per la incorporació de les noves generacions als llocs de treball amb les màximes garanties per al treballador i l’ocupador i amb la voluntat d’adequar el perfil que la societat exigeix a aquell que la nostra institució docent proposa.

Quim Salvi
Rector de la Universitat de Girona

x