El Consorci d’Acció Social gestiona un pis d’autonomia per a migrants sols majors de 18 anys a Olot i li agradaria obrir algun més

El Consorci d’Acció Social, d’acord amb la Generalitat, ha posat en funcionament a Olot el que s’anomena un pis d’autonomia de sis places per descentralitzar els recursos d’acompanyament a l’emancipació dels migrants sols majors de 18 anys que arriben a Catalunya, que en aquests moments està ple. El Consorci voldria comptar amb un segon pis d’aquestes característiques a la ciutat, i demana als propietaris que n’obrin un al lloguer. El principal escull per a l’autonomia d’aquests joves és l’obtenció del permís de treball.


L’Achraf és un dels sis joves migrants majors de 18 anys que viuen al pis d’autonomia que es va posar en funcionament a Olot l’agost passat, després que arribés a Catalunya jugant-se la vida i sense l’acompanyament dels seus pares. Al pis viuen com l’Achraf altres cinc joves que van arribar a Catalunya a punt de complir 18 anys o amb la majoria d’edat ja assolida i que no els ha donat temps a assolir l’autonomia necessària per emancipar-se a través dels recursos propis del sistema de protecció de la infància. Aquí, una educadora social els acompanya per aprendre la llengua i rebre formació ocupacional.

Achraf El-Bouzzaoi, resident al pis d’autonomia: “Ara podem anar a fer classes, formacions per aprendre i preparar-nos”.

Ho fan a través de la Fundació Cepaim d’Olot i Banyoles, que va arribar a Olot el 2017 per gestionar sol·licituds de protecció internacional i que compta amb els recursos jurídics per ajudar els joves a obtenir la documentació necessària per inserir-se al món laboral.

Marta Casacuberta, directora dels serveis territorials del Departament de Treball i Afers Socials: “Vull fer una crida a l’Estat espanyol perquè tenim molts joves que acollim però a qui la seva emancipació ve limitada per la dificultat que tenen a aconseguir el permís de treball”.

L’estratègia catalana per al inclusió dels joves migrants sols, presentada el passat 25 de gener, incidia en la necessitat de potenciar els pisos d’autonomia per garantir l’emancipació dels joves de més de 18 anys. Llavors, a les comarques de Girona hi havia 3 pisos d’aquestes característiques, que es volen potenciar.

Marta Casacuberta, directora dels serveis territorials del Departament de Treball i Afers Socials: “I ara estem a punt d’obrir un centre que serà d’aquestes característiques però de 20 places. No serà tant un pis sinó una mena de residència. Serà a les comarques gironines”.

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa aposta per oferir aquest tipus de recursos a la comarca. El pis d’Olot ja ha donat sortida a dos dels sis joves, i les dues places vacants han tornat a ser ocupades ràpidament. Al Consorci lo agradaria posar en marxa un segon recurs però necessiten un propietari que vulgui llogar un pis per a aquesta funció.