La sala Can Trona de la Vall d’en Bas ha acollit la jornada anual de les comarques gironines del projecte Educació 360º

En el marc del projecte d’Educació 360º, la sala Can Trona de la Vall d’en Bas ha acollit la jornada anual de les comarques gironines per tal de compartir experiències, consolidar els reptes a emprendre i promoure i incorporar les oportunitats educatives que es troben fora del sistema reglat escolar.

Albert Quintana, Coordinador de la Xarxa Territorial 360 de les Comarques Gironines: “És una iniciativa no només de Catalunya, sinó que és a nivell internacional d’educació a temps complet, que vol dir que pensem que l’educació del segle XXI hem de connectar l’educació que es fa dins els centres educatius, però també la que es fa a l’entorn, als municipis i la que es fa amb les activitats extra escolars. A més de la que es fa amb les famílies, a les biblioteques, als grups d’esplai, etcètera, etcètera”

Durant la jornada s’han dut a terme diversos actes i s’ha presentat el projecte ‘This is me’ de l’Institut la Garrotxa per tal de mostrar l’aprenentatge que els alumnes han assolit en hores lectives i fora de l’aula.

Tona Calm, Professora de l’Institut la Garrotxa:  “Nosaltres hem participat amb un projecte audiovisual que es diu “This is me”, que vam realitzar amb els alumnes de 4rt d’ESO i una mica la relació amb tot el que s’està parlant aquí és que al darrere d’aquest projecte audiovisual hi ha moltes hores que no són lectives de treball i inclús cap de setmana. I això es podria relacionar amb la temàtica de l’Educació 360 que el que busca és una mica és trobar aquests espais i temps fora de l’horari lectiu per motivar, impulsar i donar coneixement als alumnes”

Enguany al projecte Educació 360 s’hi han adherit 12 municipis de les comarques gironines, entre ells Olot i la Vall d’en Bas. I de la mateixa manera ho ha fet la Diputació de Girona per col·laborar-hi donant visibilitat a la iniciativa.

Lluís Amat, Alcalde de la Vall d’en Bas: “Som ciutat educadora, formem part de la xarxa de cuitats educadores de les comarques gironines i al darrer ple precisament vam aprovar l’adhesió a l’aliança 360”

L’objectiu del projecte és connectar temps, espais i agents educatius, aprendre els uns dels altres i acompanyar als municipis i centres que en formen part per treballar en aquesta línia educativa.

x