L’estudi Baena Casamor guanya la redacció de l’Espai Cràter d’Olot amb un projecte de museu soterrat al Puig del Roser

L’estudi d’arquitectura Baena Casamor, que va dissenyar el nou pavelló del Pla de Llacs, ha estat el guanyador del concurs per redactar el projecte executiu arquitectònic i museogràfic de l’Espai Cràter d’Olot, que treballarà en col·laboració amb els estudis Anna Codina i associats i PGI Engineering. Conceben l’equipament com un espai soterrat entre els carrers Roser i Macarnau, al sector del Puig del Roser, on recentment es van trobar evidències d’un antic volcà.

Toni Casamor, de l’estudi Baena Casamor: “Aquest descobriment va canviar bastant la nostra mateixa percepció del que estàvem fent. Estem fent un accés a dintre un volcà i per tant estem museïtzant el propi volcà. La gent, quan enri a l’Espai Cràter, tindrà la sensació d’entrar dintre un volcà i tenir una experiència molt important”.

L’actual equip de govern té intenció de deixar el projecte preparat per adjudicar l’obra a la tardor, amb el termini d’un any dexecució. Els fons FEDER marquen que l’obra estigui executada i pagada en un 70% a finals del 2020. L’equip de govern voldria en aquell moment el 100% de l’obra enllestida.

Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot: “El nou equip de govern que surti de les eleccions el projecte amb una data d’entrega, una dotació econòmica ja molt important i tindrà preparades o començades a treballar, perquè per a això tardarem una mica més, el plec de clàusules per poder treure al més aviat possible una licitació per a l’execució de les obres”.

Avui l’equip de govern d’Olot també ha anunciat la signatura d’un conveni amb l’institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, integrat al CSIC, l’equip de recerca vulcanològica més important de l’Estat, amb integrants garrotxins, que redactarà i supervisarà els continguts principals de l’exposició permanent.

Xevi Collell, coordinador de l’Espai Cràter: “Capitanejat i liderat per en Joan Martí Molist, un dels vulcanòlegs més importants de l’estat espanyol, d’Europa i de la resta del món. És la segona persona de tot el món en l’ambbit científic que ha publicat més sobre vulcanologia. Integren l’equip ell, l’Anelina Geier, en Llorenç Planagumà i en Xavier de Bolós.

Respecte del procés de co-creació de l’espai, a hores d’ara ja s’han realitzar 42 entrevistes, amb la previsió d’arribar a 60. El pròxim pas serà organitzar sessions de dinamització, els dies 6 i 7 de maig, participades per veïns i pels arquitectes guanyadors, perquè la ciutadania decideixi alguns usos i serveis. De les sessions s’elaborarà un document executiu i un equip motor que a partir del setembre vetllarà perquè la proposta s’acabi realitzant.