El Servei d’Ocupació del Mas les Mates ha atès a 438 persones durant els primers mesos d’aquest any 2019

El Servei d’Ocupació Mas les Mates ha atès durant els primers mesos d’aquest any 2019 a 438 persones que reuneixen un perfil comú, el de ser aturades de llarga durada. D’altra banda, també són usuaris amb un nivell d’estudis baix i sense especialització.

Estanis Vayreda, Regidor Promoció Aj. D’Olot: “Donar el missatge que vinguin a Les Mates. Estem en un moment des de fa uns mesos on el servei de Les Mates s’ha anat reorientant amb serveis i tècnics per a aquestes persones, que són les que en aquests moments ocupen majoritàriament les llistes de persones no ocupades”


Amb aquestes persones s’ha dut a terme un treball d’orientació que s’ha adaptat a les diferents casuístiques i necessitats dels usuaris. I, com a novetat, s’ha incorporat la figura d’un professional que fa de nexe entre les empreses que busquen treballadors i les persones que acudeixen al Mas les Mates cercant feina.

Estanis Vayreda, Regidor Promoció Aj. D’Olot:  “Tenim uns índex d’atur molt baixos, d’un 7%, però encara tenim una borsa de persones amb dificultats”

Aquest any també s’ha fomentat el contracte de pràctiques gestionat a través de l’Àrea d’Ocupació, un mètode efectiu per tal d’oferir la possibilitat que els usuaris demostrin les seves competències en el mercat laboral.

Mariona Mañà, Tècnica del Servei d’Ocupació de l’Aj. D’Olot: “Realment ens estem trobant amb persones que estan venint al servei, estan agafant confiança, van venint a orientació i se’ls va oferint aquest acompanyament i al final se’ls va empoderant i al final el que podem veure és que se’ls torna a inserir al mercat de treball”

Durant els quatre primers mesos d’aquest any el Servei d’Ocupació del Mas les Mates ha aconseguit trobar feina a 107 persones, majoritàriament en el sector dels serveis i la indústria, seguit de l’Administració Pública i, finalment, el sector agrari.