JxCat proposa un nou instrument de col•laboració público-privada per reactivar l’habitatge a Olot

Junts per Catalunya ha dedicat la jornada d’avui a l’habitatge, que és, diuen, un repte social no només de la ciutat sinó del país i per al que cal, també, explorar solucions innovadores.

Pep Berga, candidat Junts per Catalunya Olot: “El repte de l’habitatge només el podrem afrontar sense renunciar a cap de les possibilitats que hi ha. I n’hi ha moltes”

Per reactivar l’habitatge de lloguer a tot Olot i especialment al Nucli Antic treballaran en tres estratègies. La primera és la inversió pública, amb la promoció de 12 habitatges acordats amb la generalitat al Carrer de Sant Cristòfol. La segona és fomentar que els propietaris de pisos buits els cedeixin a l’ajuntament per destinar-los a serveis socials. Això volen fer-ho amb diverses mesures com ara ajudes per la rehabilitació o garantir el pagament del lloguer. El tercer eix, i que no s’ha provat mai, és atraure inversió.

Pep Berga, candidat Junts per Catalunya Olot: “Un instrument público-privat capaç d’atraure tot aquest diner que es podria invertir en la construcció d’habitatge i que la part pública, la que assumim nosaltres, garanteixi la rendibilitat d’aquesta inverssió. Aquesta és una estratègia que fins ara s’ha seguit poc. És una estratègia innovadora”

A banda de fomentar l’habitabilitat dels habitatges buits, també s’aplicarà la llei en aquells casos en que no es compleixin les responsabilitats que comporta tenir un habitatge.

Jordi Güell, número 5 llista Junts per Catalunya Olot: “Hem de transmetre la idea que tenir un habitatge és una responsabilitat molt gran i qui no la compleixi, hi haurà l’ajuntament que l’exigirà imposant les sancions que correspongui fins a arribar a l’expropiació quan això calgui”

Junts per Catalunya també donarà suport a les iniciatives que sorgeixin per reactivar l’habitatge a la ciutat, com poden ser les cooperatives d’habitatge social.

x