El PSC Olot aposta perquè la igualtat de gènere sigui principi rector de totes les actuacions municipals

Treballar per la ciutat d’Olot amb igualtat de gènere és una altra de les propostes que ha presentat el partit dels socialistes a la ciutat. L’acció es basa en tres eixos principals; la igualtat en el govern municipal, l’ocupació i la corresponsabilitat i l’erradicació de la violència masclista.

Josep Guix, Candidat PSC Olot: “Un dels punts importants del nostre programa que és fer d’Olot una ciutat amb igualtat de gènere”


El partit aposta per seguir un model de prevenció, sensibilització i denúncia de la violència masclista amb campanyes de conscienciació i elaborant protocols contra l’assetjament.
També remarquen la importància de fomentar la participació de dones i els col·lectius feministes olotins en el seguiment de les polítiques municipals d’equitat.

Maria Alegre, n.3 PSC Olot: “La igualtat entre homes i dones i l’eliminació de les discriminacions per raons de sexe són objectius bàsics en les democràcies d’avui. Establim com a principi rector de la nostra política la transversalitat en totes les àrees i actuacions municipals. Entre les mesures per a concretar el compromís de l’Ajuntament amb la igualtat proposem revisar o elaborar de nou el pla d’igualtat de l’Ajuntament i sobretot garantir el seu compliment, perquè moltes vegades les intencions són molt bones, fem el pla d’igualtat, però llavors es queda allà, no es compleix”

La proposta presentada engloba diversos punts, entre els quals s’hi troba visibilitzar els compromisos exposats i promoure les polítiques actives per a dones emprenedores, entre d’altres.

Deixa un comentari