La CUP treballarà per fomentar una ocupació digna i de qualitat a Olot

En aquest vuitè dia de campanya, la Cup d’Olot ha parlat de treball i precarització. Volen defensar els drets de la classe treballadora, treballant amb sindicats i associacions en campanyes d’informació i reclamant a les empreses llocs de treball dignes.

Júlia Becerra, número 10 llista CUP Olot: “Reclamarem a les empreses un treball digne per a tothom, per a joves, aturades de llarga durada, majors de 45 anys i persones amb risc d’exclusió social. Incentivant a les empreses que generin llocs de treball per a aquests perfils i no només premiar-les per complir la llei amb bonificacions”


Consideren que l’Ajuntament ha de donar exemple i per això procuraran que es generi ocupació estable i de qualitat, prioritzant els contractes amb empreses cooperatives que respetin i defensin els drets dels treballadors. Proposen també dissenyar un pla integral de formació per a aturats de llarga durada majors de 45 anys o amb risc d’exclusió social. Així com potenciar els recursos educatius i formatius per a joves sense graduat escolar i estudiaran l’increment de tallers ocupacions i la recuperació de l’escola taller.

Adriana Roca, número 2 llista CUP Olot: “intentar crear una escola municipal on tots els agents hi puguin participar i es coordinin entre ells, també amb benestar”

També estudiaran la necessitat d’ampliar l’oferta de PFI, el Programa de formació i inserció i de  PTT, el Pla de Transició al Treball.

x