L’Observatori del Paisatge de Catalunya rep el premi Nova Cultura del Territori de l’Associació de Geògrafs espanyols

L’Observatori del Paisatge de Catalunya ha rebut el premi Nova Cultura del Territori. Ha estat l’Associació de Geògrafs Espanyols i el Col·legi de Geògrafs qui ha atorgat aquesta distinció, en aquest cas per la contribució de l’observatori a la gestió del territori basada en la sostenibilitat, l’eficiència econòmica i l’equitat social.


Pere Sala, Director de l’Observatori del Paisatge a Catalunya, va recollir el premi Nova Cultura del Territori ahir a Madrid. L’entitat respon a la necessitat d’estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació en el marc d’un desenvolupament sostenible. Un dels seus principals objectius és incrementar el coneixement cap als paisatges, a més l’elaborar els catàlegs del paisatge a Catalunya, fixar els criteris de qualitat paisatgística i les mesures i accions per assolir aquests objectius.

Deixa un comentari