Només el 6% dels alumnes d’FP de l’Institut la Garrotxa es troba a l’atur

L’institut La Garrotxa ha elaborat un informe d’inserció laboral amb els alumnes d’FP mig any després d’haver finalitzat els seus estudis. L’informe conclou que només el 6% dels seus alumnes està actualment buscant feina, un tant per cent bastant inferior en comparació a les dades generals d’atur a Catalunya d’un 11,7% o la desocupació de joves d’entre 16 i 24 anys que és del 27.6%.


El 82% dels graduats treballen en feines relacionades amb els seus estudis i el 87% manifesten que els cicles formatius els han facilitat l’obtenció d’una feina, un fet que demostra que els estudis de formació professional són una molt bona opció a l’hora d’inserir-se al mercat laboral. Actualment la tendència en matriculacions va a l’alça, però malgrat això, consideren que el nombre de titulats en FP és insuficient per cobrir les demandes del mercat laboral.

A la comarca, per exemple, es parla de gairebé una sobredemanda per part de les empreses garrotxines d’alumnes de formació professional de cicles industrials.

Amb l’objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades per a les seves necessitats, a Catalunya s’està implantat la Formació Professional Dual, una modalitat d’FP en que l’estudiant combina la formació al centre educatiu amb l’activitat en una empresa.

Jordi Antiga, Director Institut La Garrotxa: De cares a l’any que ve tenim un repte important, que és que des del departament d’ensenyament hi ha una modificació per tal de potenciar l’FP dual, i llavors hi ha un canvi de distribució curricular i estem adaptant els nostres cicles a aquesta nova distribució curricular i intentar poder oferir a altres cicles algunes places amb FP dual.

A l’institut La Garrotxa, que és el més gran de la comarca, realitzen una quinzena de cicles formatius amb un total d’aproximadament mig miler d’alumnes entre els graus mitjà i superior.