L’Escola d’Art d’Olot espera poder fer ús d’alguns espais a la futura biblioteca i que sigui un espai d’interrelació al centre de la ciutat

Un cop assumit que l’antiga fàbrica de Can Sacrest no es destinarà a construir la nova Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, sinó a la nova biblioteca central de la ciutat, el centre espera poder mantenir una relació directa amb el nou equipament. Li agradaria poder fer ús d’alguns dels nous espais, i que la nova biblioteca sigui entesa com un espai de treball i de interrelació social més que no pas de lectura i lloguer de llibres.


L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, que ha pujat de 250 a 400 alumnes els darrers vuit anys, espera que el projecte de la nova biblioteca plantejat pel nou govern de la ciutat contempli les seves demandes per dinamitzar l’activitat al centre i, de retruc, a l’illa del Carme. El claustre de professors espera poder utilitzar alguns dels nous espais, que l’activitat al nou equipament excedeixi les hores lectives de l’escola, i que l’actual aparcament es converteixi en un espai de trobada a mode de campus.

Toni López, director Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot: “Tot aquest aparcament que tenim ara de superfície ha de ser soterrat. Tot aquest espai ha de ser una plaça i un lloc de trobada i al voltant hi ha d’haver bars, despatxos, alguna residència d’estudiants. Ha de ser molt permeable aquesta illa amb la Ronda Sant Bernat i amb els carrers perifèrics. Si tot va bé alguns d’aquests espais que es podrien generar podrien ser compartits, sempre i quan contemplin que aquí tenim uns cicles que s’han d’actualitzar. Nosaltres pensem que hauria de ser una biblioteca que no tingués l’ús convencional, un espai de treball, trobada i intercanvi.”

A l’espera de saber com l’actual govern vehicularà les seves demandes, l’Escola d’Art encara el tercer estiu de reformes d’actualització al centre. Enguany la Generalitat subvencionarà la millora de la climatització del centre, mentre que l’Ajuntament ajudarà per a l’actualització de les obertures de la façana nord, la que dona al fins ara aparcament del centre.