L’Ajuntament d’Olot obre la convocatòria d’ajuts a propietaris d’habitatges desocupats i rehabilitació de façanes

L’Ajuntament d’Olot ha obert una nova convocatòria d’ajuts de l’oficina d’habitatge amb subvencions per als propietaris amb vivendes desocupades per tal que els posin en lloguer. L’import de la subvenció serà el 100% del cost de les obres amb un màxim de 6.000 euros per habitatge. Algunes de les condicions requerides que s’han de complir són ser vivendes desocupades,  disposar de la cèdula d’habitabilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica i que les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció i electricitat es trobin en condicions òptimes.

Jordi Güell, regidor d’urbanisme de l’Aj. d’Olot: Amb el compromís que aquest habitatge s’incorpori a la Borsa d’Habitatge Social de l’Ajuntament d’Olot durant un període mínim de cinc anys.

Una altra de les ajudes que promou l’Ajuntament d’Olot són les subvencions de l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes dels immobles de la capital garrotxina. L’import de la subvenció serà el 50% del pressupost de l’acció, fins a un màxim de 3.000 euros per edifici, tot i que es preveu un increment de l’ajut del 25% en edificis catalogats.

Jordi Güell, regidor d’urbanisme de l’Aj. d’Olot: En aquest cas les ajudes són les típiques de pintar, de decapat de la façana, d’arreglar esquerdes i de restauració o recuperació d’elements emblemàtics que puguin formar part d’aquesta façana com temes escultòrics o de forjats amb ferro.

El termini per optar a la primera de les subvencions de vivendes desocupades és fins el proper 28 de setembre, i el de rehabilitació de façanes fins el 31 d’octubre. Ajudes que proporciona l’Ajuntament d’Olot per afavorir una millora de la qualitat de vida dels ciutadans, embellir la ciutat, generar llocs de treball i contribuir a un estalvi i eficiència energètiques.