Aproven la llicència d’obres per restaurar la façana principal de l’església de Sant Esteve d’Olot i busquen finançament per dur-ho a terme

La Junta de Govern Local d’Olot ha aprovat aquest matí la llicència d’obres per restaurar la façana de l’església de Sant Esteve. El projecte de conservació proposa la neteja de la façana principal i la consolidació dels elements ornamentals.


Després que l’any passat va constatar-se el mal estat del conjunt de suport de pedra de la façana de l’església de Sant Esteve, construïda al segle XVIII, i que a principis d’any es col·loqués malla protectora contra possibles despreniments, aquest matí la Junta de Govern Local d’Olot n’ha aprovat la llicència d’obres i el pertinent projecte de conservació, que proposa la neteja i consolidació de les parts més malmeses. El mal estat de conservació és un fet comú en els temples neoclàssics. A Sant Esteve, els problemes detectats estan en part relacionats al la mala evacuació de l’aigua al llarg de la façana.

Pere Rovira, restaurador al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya: La restauració el que intentarà sobretot és consolidar tots aquells elements que estan en risc de caiguda, de despreniment, amb esquerdes, etc. És a dir, sanejar tota aquesta façana, consolidar bé tots els elements de pedra, segellar tots els punts on hi hagi obertures i on hi hagi risc d’entrada d’humitat. També és molt important que les aigües de pluja evaqüin adequadament, que no es filtrin cap a la façana i també netejarem tot el que és la superfície de pedra.

A hores d’ara se sap que l’actuació necessitarà entre 8 i 10 mesos de treball i que el pressupost estimat es troba al voltant dels 263.000 euros. Fins que la qüestió del finançament no quedi resolta, no es podran iniciar els treballs.

De moment, es preveu que el Bisbat assumeixi bona part del cost, que ja compta amb la concessió d’una ajuda de 32.000 euros per part de la Generalitat i una altra també de 32.000 euros per  part de la Diputació. La parròquia i l’Associació Cultural Amics de Sant Esteve tenen previst iniciar diferents actuacions per recollir fons que anunciaran properament. L’Ajuntament d’Olot també es mostra obert a col·laborar.

Pep Berga, alcalde d’Olot: Allà on no arribin, també com a Ajuntament estem oberts, que si al final encara falta algun diner, que ens presentin una sol·licitud de subvenció. Nosaltres identifiquem com a molt positiu que aquesta obra pugui tirar endavant sigui com sigui.

Les entitats implicades es plantegen la reproducció i col·locació dels sants per a una segona fase que encara està per determinar.

manel Mas, membre de l’Associació Cultural Amics de Sant Esteve: Dels originals no queda res, només algun cap de pedra i no gaire res més. Hauríem de veure, a través de fotos antigues, com era Santa Sabina, Sant Esteve… Bé, veuríem com es pot realitzar.