Una presidència oberta a tota la Garrotxa

Garrotxins i garrotxines,

El passat onze de juliol vaig ser elegit president del Consell Comarcal de la Garrotxa, per un ampli consens dels consellers i conselleres. Aquest fet el vull agrair i espero poder correspondre’l amb la meva feina al capdavant del Consell.

El Consell Comarcal és una administració supramunicipal que dona servei als ajuntaments i als ciutadans i ciutadanes de la Garrotxa. És un ens que, especialment en el nostre territori, és clau per garantir uns serveis públics de qualitat per a tots els habitants de la comarca.

Com a alcalde de la Vall de Bianya i conseller durant vuit anys, sóc plenament conscient de la responsabilitat que assumeixo, i ho faig amb molta il·lusió i compromís.

Entre els meus objectius, voldria que el Consell Comarcal continuï sent un espai de diàleg i de treball amb tots els grups polítics i amb totes les alcaldesses i alcaldes, amb la voluntat de poder generar amplis consensos, especialment amb els temes més estratègics de la comarca.

Alguns d’aquests temes són, a nivell nacional, mantenir-nos al costat de les institucions catalanes i dels seus representants, però reclamant que aquestes institucions no oblidin la força del món local.

Cal reclamar que s’avanci en una revisió del model territorial i de governs locals. Aquest és un deure que, de forma inexplicable, es va demorant i que cal afrontar d’una manera realista, però alhora ambiciosa i coherent, en especial el finançament dels consells comarcals que són, amb els ajuntaments, les administracions més properes a les persones.

A nivell de comarcal tenim necessitats urgents que ens cal tirar endavant amb el suport de la Generalitat i el consens del territori. D’una banda, la variant d’Olot i de Les Preses. Tots sabem del grau de dificultat que comporta, però des de l’obertura dels túnels de Bracons és una assignatura pendent.

D’altra banda, tenim davant nostre l’importantíssim repte de la gestió dels residus. Cal continuar sensibilitzant a la ciutadania que facin un esforç en reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar; no obstant, les administracions, totes juntes, hem de ser capaces de posar les eines i, per tant, les infraestructures necessàries per poder assumir aquests objectius tan necessaris. I, més enllà d’aquestes infraestructures, hi ha el dia a dia de totes les ciutadanes i ciutadans.

Finalment, des d’un Consell Comarcal tenim l’obligació de continuar prestant, amb els recursos disponibles, el suport i l’assistència als nostres ajuntaments.

Tots just inicio quatre anys molt intensos, durant els quals em poso a la vostra disposició. El Consell Comarcal de la Garrotxa és casa vostra.

Santi Reixach i Garriga
President
Consell Comarcal de la Garrotxa

x