La Generalitat treballa per crear una agència que millorarà la gestió del medi natural

En el marc de la presentació del Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut la Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va anunciar la creació de l’Agència de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat que liderarà la protecció, la planificació i la gestió del medi natural de Catalunya. Aquest nou ens serà similar a l’Agència Catalana de l’Aigua o l’Agència Catalana de Residus.

Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: “Serà una agència amb molta participació de tots els agents i actors que hi tenen a veure, amb força descentralitzada amb un paper molt important dels òrgans gestors dels espais de protecció especial com ara els parcs naturals”

Així la biodiversitat i el medi natural deixaran de formar part de l’estructura del departament de territori i sostenibilitat, fet que permetrà ser més àgils amb els tràmits.

Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: “ Jo, per exemple, que tinc sota la meva autoritat agències i direccions generals que formen part de l’estructura del departament he vist des del primer moment que les agències són molt més àgils, tenen més capacitat de reacció i d’acutació quan hi ha una urgència”

Per tal que l’agència pugui tenir un ingrés constant que li permeti operar i respondre a les necessitats del territori sense dependre del pressupost de la Generalitat de Catalunya, s’ha creat un impost sobre les emissions de CO2 que generen els automòbils.

Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: “La nostra voluntat és que pugui entrar en vigor a partir de l’1 de gener del 2020. És un impost que pel ciutadà suposarà una quantitat molt petita i només pels que tinguin vehicles que emetin molt CO2, però en canvi suposarà un ingrés important per a aquesta agència”

Amb la creació d’aquesta agència, la gestió de la biodiversitat i el patrimoni , que actualment està dividida entre el Departament d’Agricultura i el de Territori i Sostenibilitat, es concentrarà en un sol ens. Així els dos departaments congestionaran els boscos de titularitat de la Generalitat i es planificarà i ordenarà de comú acord la xarxa de boscos singulars i madurs.