El Consell Comarcal de la Garrotxa celebra el seu primer ple ordinari

Primer ple ordinari del nou mandat del Consell Comarcal de la Garrotxa: després d’aprovar-se el cartipàs, l’ens va tornar a la rutina amb una sessió que va comptar amb una vintena de punts, entre els que es trobaven la revisió dels preus de contracte del subministrament d’energia a les administracions locals, l’encàrrec d’un procés de participació popular per a Maià de Montcal, o l’aprovació del compte general del Consell, corresponent al 2019. Els dos punts més destacats del ple van ser, per una banda, l’increment de les retribucions als funcionaris de l’organisme, d’un 0’25%, on tots els grups van votar a favor; tot i això es va recalcar que l’ordre d’augment venia donada a iniciativa del govern de l’estat. D’altra banda, es va adjudicar els contractes del servei de menjadors escolars a Serunion: aquí, la CUP hi va votar en contra.

Lluís Riera, portaveu CUP Consell Comarcal de la Garrotxa: “Estem més a favor de municipalitzar els serveis amb la capacitat que tinguem: hi ha casos a nivell comarcal d’èxit, i són models a seguir.”

Esquerra i PSC hi van votar a favor: els republicans van fer-ho malgrat que esperen l’aprovació d’una llei catalana que reguli aquest servei, mentre que els socialistes lamenten que només s’hagi presentat una empresa al concurs. Junts x Catalunya afirma que estarà pendent dels models municipalitzats i atenta a l’entrada d’una nova llei.

Miquel Reverter, portaveu ERC Consell Comarcal de la Garrotxa: “Ens hagués agradat que s’hagués fet el concurs amb unes altres condicions, afavorint més empreses del territori. Hi votarem a favor, però estarem pendents de la llei que ha d’aprovar el Departament d’Educació.”

Josep Guix, portaveu PSC Consell Comarcal de la Garrotxa: “Hi votarem a favor, però lamentem que només s’hagi presentat una empresa i no sigui de proximitat.”

Santi Reixach, president Consell Comarcal de la Garrotxa: “Si que està bé que ho pugui fer la gent del territori, però estant pendents d’una nova llei, nosaltres no podíem estar parats. Per tant, aprovem fer-ho així.”

A l’apartat de precs i preguntes, es va demanar si es pot desencallar el servei de control de plagues, crear una taula de coordinació per a les festes majors, i proposar una reunió sobre el futur de la planta de triatge de la Garrotxa.

x