El projecte del Carrer dels Sastres s’amplia a tot el Nucli Antic d’Olot i es busquen tres locals comercials més

El projecte del Taller dels Sastres es va posar en marxa l’any passat a l’entorn del carrer que dona nom al projecte amb l’objectiu de facilitar l’obertura de nous negocis en aquest entorn. Els tres espais ja estan en marxa amb els tallers 1 de 30, L’Atelier de Fabric’s Soul i Verd de Gris i seguint amb les actuacions previstes per aquest any en el PIAM del Nucli Antic, l’Ajuntament d’Olot ha posat en marxa una segona fase d’aquest projecte ampliant-lo a tota la zona d’actuació del PIAM.

Gemma Canalias, regidora d’Empresa i Comerç Aj. Olot: “El que busquem és tres nous locals per arrendar. Han d’estar a planta baixa i han d’estar ubicats dins el marc del PIAM, de tota la zona d’aquest pla”

Els únics requisits dels locals és que siguin de planta baixa i que estiguin ubicats en la zona d’actuació del PIAM del Nucli Antic. Els propietaris de locals que compleixin els criteris i estiguin interessats tindran 40 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci del concurs en el BOP, per presentar les proposicions. Entre els locals que es presentin, es valoraran diversos aspectes per seleccionar els tres establiments on finalment s’hi ubicaran artesans i creadors.

Gemma Canalias, regidora d’Empresa i Comerç Aj. Olot: “Segons on estigui ubicat el local també hi haurà una mica de puntuació. Tindrà més puntuació el local que estigui en més bones condicions, el que estigui més pròxim als altres locals, per metres quadrats”

El propietaris poden consultar els plecs de clàusules a la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot i a la de Dinàmig. El contracte d’arrendament dels locals és de tres anys i és l’ajuntament qui lloga els establiments per després rellogar-los a meitat de preu als creadors.

Un cop finalitzi la selecció dels tres locals comercials, s’obrirà la convocatòria per escollir els artesans i creadors que els ocuparan.

x