L’alcalde de Santa Pau fa una bona valoració de les primeres setmanes de prova pilot de reciclatge al barri de Ca la Guapa

L’1 de juliol es va posar en marxa al barri de Ca la Guapa de Santa Pau la prova pilot de recollida de residus amb contenidors tancats i bosses codificades. Una prova que, tot i les dificultats inicials, està funcionament bé.

Pep Companys, alcalde de Santa Pau: “La veritat és que estem contents. Hi ha hagut algunes petites cosetes, que és normal. Quan comences alguna cosa nova sempre hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar però penso que de moment els resultats estan sent bons”

Les primeres setmanes es van trobar amb algunes targetes que no estaven ben activades o alguns contenidors que no funcionaven correctament. Però tots aquests incidents ja estan arreglats.

Pep Companys, alcalde de Santa Pau: “Penso que a dia d’avui estan pràcticament tots resolts i tots els veïns de la zona tenen clar quin és el funcionament i tenen les eines necessàries per poder utilitzar aquest nou sistema”

El barri de Ca la Guapa de Santa Pau, juntament amb Argelaguer són els dos indrets garrotxins on s’hi estan duent a terme aquestes proves, que han de permetre perfeccionar el sistema ja provat a Argelaguer durant les proves pilot de l’any 2017. Els contenidors tancats amb bosses codificades permetran controlar com recicla cada unitat familiar.

Pep Companys, alcalde de Santa Pau: “En un futur entenem que això ens ha de servir per posar preu a les deixalles. Penso que no és just el sistema actual que paga tothom per igual. Hi ha gent que som conscients que fa molts esforços per poder fer reciclatge a casa i hi ha gent que et diu clarament que a ell el reciclatge no li va i no ho pensa fer. Crec que és un tema de justícia, aplicar un pagament per generació. Qui més genera més haurà de pagar”

Les proves pilot s’allargaran el que queda d’any amb l’objectiu que al 2020 el sistema s’implementi a tota la Garrotxa.

Deixa un comentari