La posada al dia de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot acabarà el 2020

Durant aquest estiu es durà a terme la nova fase de millores de l’edifici de l’Escola d’Art d’Olot, on s’adequaran els tancaments d’una de les façanes del centre, la que es troba a la cara de l’aparcament del Carme, que dona llum i ventilació a les aules de la primera i la segona planta i als tallers de la planta baixa. L’ajuntament ha adjudicat les obres que permetran un canvi de tancaments i la creació de tres obertures per un import de 48.318 euros. Amb la segona fase prevista per aquesta tardor es durà a terme el revestiment i el pintat de la façana i es donaran per finalitzades les actuacions de millora de l’Escola d’Art.

Pep Berga, alcalde d’Olot: La Generalitat aquest estiu està canviant tota la climatització de l’escola, per tant aquesta també serà una millora important i encara probablement ho haurem de completar l’estiu que ve amb algun ajustament de pintura de la part externa de l’edifici, però donaríem per acabades després de tres i gairebé quatre anys totes aquelles obres de millora que necessita l’escola.

La primera fase va tenir lloc l’any 2017, on es van destinar prop de 60.000 euros en la millora de la coberta i part del paviment, l’any passat es van renovar els lavabos i aquest any està previst que finalitzin les actuacions i que l’escola quedi a punt perquè els alumnes i professors puguin gaudir de les noves instal·lacions.

Pep Berga, alcalde d’Olot: És important recordar que aquesta era una escola en la que s’havia deixat d’actuar pensant que algun dia el Departament i la Generalitat podrien construir l’escola completament nova a l’edifici de Can Sacrest, l’edifici que l’Ajuntament va adquirir expressament per a construir-hi la nova Escola d’Art. Després de converses amb la direcció de l’escola i el claustre de professors es va decidir que no.

Aquesta tardor finalitzarà l’última de les fases previstes per a la millora de l’escola, coincidint amb l’inici del curs escolar i l’augment de matrícules d’aquest any.