Denuncien opacitat amb el canvi d’estatus del Consorci de l’Alta Garrotxa

Algunes de les entitats, propietaris i veïns de l’Alta Garrotxa segueixen mostrant-se molestos sobre com l’administració tracta el territori. El conflicte va arrencar amb el procés d’aprovació del Pla Especial de l’Alta Garrotxa, per la manca de transparència i participació en la redacció del document, però aquesta setmana ha passat a un nou nivell: a finals de juliol, el plenari del Consorci de l’Alta Garrotxa hauria canviat els estatuts per deixar fora dels òrgans de decisió a les entitats i habitants que hi estaven representats.

Joan Montserrat, Representant Coordinador d’Entitats de Defensa de l’Alta Garrotxa: Clar, això és lamentable. Des de fa 18 anys estàvem a la comissió, i estaves al cas de tot el que es proposava. Ara perdem aquesta facultat.

La Coordinadora d’Entitats en Defensa de l’Alta Garrotxa denuncia que la nova situació s’ha establert amb opacitat. S’haurien adonat del canvi d’estatuts per la publicació al Diari Oficial de la Generalitat del passat 25 de juliol, sense cap comunicació prèvia per part del Consorci. Afirmen que hi ha hagut manca de transparència en tot el procés, que l’ens ha incomplert els seus propis estatuts, i que s’actua de forma autoritària, com demostra la gestió per l’aprovació del nou Pla Especial.

Joan Montserrat, Representant Coordinador d’Entitats de Defensa de l’Alta Garrotxa: El Pla Especial es va aprovar pel plenari, però no hi va haver informe de la Comissió Executiva, un pas obligatori determinat pels estatuts. Per tant, nosaltres impugnarem l’aprovació d’aquest Pla Especial.

La Coordinadora d’Entitats vol consultar ara la posició dels ajuntaments de l’Alta Garrotxa sobre la seva expulsió del plenari, i avisa que es planteja iniciar la via judicial per aturar els procediments irregulars detectats.