El Consorci de l’Alta Garrotxa tindrà un consell consultiu per seguir donant veu als diferents col·lectius implicats

El president i l’assessor del president del Consorci de l’Alta Garrotxa han comparegut per explicar el canvi d’estatuts que ha alertat la Coordinadora d’Entitats de Defensa de l’Alta Garrotxa, quan ha vist desaparèixer de l’estructura organitzativa la comissió executiva, que donava veu a diferents col·lectius implicats en el territori. Els responsables en funcions han explicat que el canvi ha estat obligat per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Pública, que obliga a formar part de l’òrgan de govern només aquells ens que hi aporten finançament, preponderant la Generalitat.


Així doncs, passaran a formar part de l’òrgan executiu del Consorci de l’Alta Garrotxa, amb vot ponderat, el president, un director, la Generalitat, els ajuntaments, els consells comarcals i la Diputació. El president i l’assessor de la presidència en funcions, però, han anunciat que la nova estructura organitzativa tindrà un Consell Consultiu de Cooperació, que seguirà donant veu als diferents col·lectius, amb com a mínim una taula amb representació per als propietaris i per als habitants de l’Alta Garrotxa, a través d’associacions degudament constituïdes.

El ple de constitució del nou Consorci de l’Alta Garrotxa se celebrarà previsiblement a l’octubre.