L’Ajuntament d’Olot amplia el pressupost de les Festes del Tura amb 74.000 euros

El pressupost de les Festes del Tura, fins ara de 250.000 euros, puja fins als 324.000 gràcies a una partida de 74.000 euros, 23.000 en favor de convenis amb entitats i 51.000 que es transferiran directament al pressupost de Festes del Tura. D’aquests, 17.000 provenen de sobrants de diferents partides i activitats que difícilment es duran a terme en aquest exercici. La resta, 34.000 euros, ja constaven en capítols de pressupost per a l’Ajuntament i la Brigada i havien de repercutir igualment en les Festes del Tura. Els serveis econòmics, però, han cregut convenient traspassar-los de capítol amb la voluntat de conèixer el cost total de la Festa Major d’Olot.

Montse Torra, regidora Hisenda Ajuntament d’Olot: D’aquesta manera hem pogut subsanar el major cost tant de muntatge de l’escenari com incrementar el número de labavos que es necessiten en tenir un espai més gran. També han calgut unes reparacions a les barraques.

Queden encara fora del pressupost el cost de l’activitat policial durant les festes i la neteja viària, però la modificació va en la línia d’acabar presentant, amb el temps, una comptabilitat per costos. La modificació de crèdits va recollir diferents signes de vot dels diferents grups de l’oposició.

Josep Quintana, regidor ERC Ajuntament d’Olot: Està bé poder tenir els imports de les coses, fins i tot per als ciutadans, perquè sàpiguen què val cada cosa que gaudeixen a part dels serveis que reben. Si és en aquesta línia, hi votarem a favor.

Jaume Mir, regidor PSC Ajuntament d’Olot: 250.000 euros són molts diners. Amb això hem de poder fer unes festes que acontentin a tothom. Nosaltres en aquesta modificació de crèdit votarem en contra.

Ariadna Roca, regidora CUP Ajuntament d’Olot: Nosaltres farem vot en contra i abstenció perquè entenem aquest primer pas cap a uns pressupostos per costos, però en contra per la gran quantitat de diners que es mouran.

L’equip de govern va expressar la voluntat de seguir treballant per presentar un pressupost detallat sobre el que representen a nivell de costos les Festes del Tura d’Olot.

Deixa un comentari