L’Hospital d’Olot es planteja definir un Pla de Mobilitat i Desplaçament d’Empresa per potenciar l’ús del transport sostenible entre els seus professionals

L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa s’ha sumat a la Setmana Europea de la Mobilitat recollint els hàbits i percepcions sobre salut i mobilitat del personal sanitari de diversos centres de la Garrotxa. L’enquesta ha estat càrrec de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa, i resultats obtinguts evidencien que la majoria de professionals treballen i viuen al mateix municipi, concretament a menys de cinc quilòmetres. Només un 10% es desplaça des de fora de la comarca i el temps mitjà que hi dediquen és d’uns 12 minuts. La majoria dels prop de 300 professionals enquestats està al cas de l’impacte del transport a la salut i el medi ambient, però tot i així prop del 90% fa servir el cotxe o la moto per desplaçar-s’hi. Només un 8,7% del col·lectiu sanitari es desplaça a peu, quatre ho fan en bicicleta i un en transport públic. Entre els motius més freqüents per justificar l’ús del vehicle s’hi troben la falta de temps, les condicions meteorològiques o la poca seguretat al circular en bicicleta per alguns punts de la ciutat. Els que en canvi ja es desplacen en transport sostenible recalquen alguns aspectes que podrien facilitar el seu desplaçament.

Ferran Campillo, Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa: Ens suggerien que una manera de fomentar la mobilitat sostenible són crear carrils bici, tenir més aparcaments segurs, disminuir la sensació de perill circulant creant carrils bici protegits o promocionar i fer campanyes des de l’àmbit sanitari aquells avantatges que té per a la salut i el medi ambient el desplaçar-se de manera sostenible.

Josep Maria Padrosa, Director Gerent de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa: Vista aquesta inquietud i aquesta situació el que hem de fer és elaborar un bon pla de mobilitat i de desplaçament d’empresa, que és un pla que es fa evidentment amb gent que ens ajudi a fer-ho i que hi participin els propis treballadors o l’ajuntament per poder definir i establir si és adequat o no un carril bici aquí o un accés a través del transport públic de diferent manera, etcètera.

L’enquesta ha servit per conscienciar als professionals de la salut sobre la importància de la mobilitat sostenible i al centre per replantejar-se l’elaboració d’un pla de mobilitat i desplaçament d’empresa.

x