CUP Olot presenta una moció per la millora del servei d’urgències de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

La CUP Olot ha detectat mancances i demandes dels professionals d’urgències de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. És per això que presenta una moció per la millora del servei d’urgències.

Raül Massanella, CUP Olot: Volem instar a la gerència a instar les reclamacions que el personal sanitari de l’hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha fet a través de diverses cartes que han fet arribar a la gerència i en reunions que s’estan duent a terme.

De fet, aquest any farà ja mitja dècada de la inauguració del centre hospitalari i el servei d’urgències no ha evolucionat com s’esperava. En els darrers anys, s’ha passat d’atendre uns 70 pacients diaris a uns 110 pacients, incrementant-se gairebé un 50%. Aquest augment però, no s’ha vist reflectit en un augment de personal.

Entre les reclamacions del personal sanitari de l’hospital, es troba la sobrecàrrega laboral, a més de la fuga continua de professionals, poc pressupost per a la formació del personal i queixes dels usuaris pel temps d’espera.

Ens consta que hi ha queixes dels usuaris pel temps d’espera i pel temps que dediquen el personal sanitari, sobretot els metges, a atendre’ls quan entren a urgències. Degut, un cop més, a la sobrecàrrega laboral.

El ple tindrà lloc aquest dijous a les 6 de la tarda, instant a l’ajuntament com a part del Patronat, a intervenir per resoldre aquesta situació que no fa res més que perjudicar l’atenció sanitària dels usuaris del servei d’urgències.

x