Un projecte que estudiarà la problemàtica dels envasos en la indústria alimentària, principal novetat del nou curs a Kreas

Ja està en marxa un nou curs al Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries, Kreas, i amb ell la sisena promoció seguint amb l’aposta pel 100% dual, ja que els alumnes duen a terme la seva etapa formativa tant a les aules com a l’empresa, el que permet assolir dades de fins a un 76% d’inserció laboral amb contractes indefinits.

Mercè Molis, coordinadora acadèmica Kreas:Cada any anem millorant la coordinació entre l’empresa i el centre, és a dir, el que fan els alumnes a l’aula i el que hi fan a les empreses.

Una de les novetats d’aquest any és la posada en marxa d’un projecte que té com objectiu analitzar i sensibilitzar entorn la crisi alimentària, concretament estudiant les grans conseqüències que provoca al planeta els residus generats pel menjar.

Eduard Jiménez, responsable projecte Kreas: Centrarem el programa en analitzar, estudiar i veure la problemàtica que produeixen els envasos en la indústria alimentària.

Un programa de compromís global que s’estudiarà des de les diverses assignatures que s’imparteixen a Kreas.