L’Ajuntament d’Olot aprova els primers passos del programa pilot Hola Domus

Rehabilitar un habitatge per actualitzar-lo des d’un punt de vista energètic sovint pot representar maldecaps, temps i problemes de finançament. A partir de l’octubre, els baixos de l’Ajuntament d’Olot acolliran l’oficina d’Hola Domus, un espai on s’assessorarà tant tècnicament com administrativament, ajudarà a trobar el programa financer adequat a les condicions dels propietaris i derivarà als diferents professionals necessaris per dur-ho a terme. Hola Domus és el nom d’un servei que depèn del programa Europace, que es provarà a Olot per extrapolar després a la resta de municipis catalans i més tard, al continent. No només contemplarà rehabilitacions d’eficiència energètica, sinó també d’habitabilitat.

Jordi Güell, regidor habitatge Aj. d’Olot: Crea unes condicions de vida molt millors que no un habitatge on hi ha humitats, fressa, on la temperatura és molt baixa.

Pep Berga, alcalde d’Olot: Moltes famílies que no generen confiança a les entitats bancàries perquè els hi donin el crèdit necessari per a fer-ho.

Ahir, al ple de l’Ajuntament d’Olot, es va donar compte de la denominació del programa. També es va aprovar, amb l’abstenció de la CUP, el conveni marc i el procés de consulta pública previ al reglament, a tots aquells actors que poden tenir quelcom a dir.

Anna Barnadas, portaveu ERC Aj. Olot: Els hi demanarem a l’equip de govern que això no sigui l’únic hit del mandat.

Josep Guix, portaveu PSC Aj. Olot: És molt agosarat i l’Ajuntament d’Olot tenim els diners per tirar-ho endavant.

Ariadna Roca, regidora CUP Aj. Olot: Ens abstindrem.

Els edificis residencials són el segon causant d’emissions de CO2 a Olot, en un 28%, per darrere del transport. El proper 8 d’octubre, el programa Hola Domus es presentarà oficialment en una jornada al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot, moment a partir del qual l’oficina quedarà oberta al públic.