Sant Joan Plural critica la gestió i el canvi d’ubicació de l’Escola de Belles Arts

L’oposició a Sant Joan les Fonts no accepta la gestió i el canvi d’ubicació de l’Escola de Belles Arts del municipi, considera que s’ha efectuat de forma precipitada i sense exposar-ho als agents implicats, com és el professorat del mateix centre.

Sant Joan Plural ha exposat la seva opinió sobre la gestió efectuada per part de l’equip de govern actual de l’Escola de Belles Arts del municipi. El grup ha manifestat que la cessió de la gestió s’ha efectuat sense haver-ho exposat en detall al ple municipal.

Isabel Rigat, Sant Joan Plural: El nostre grup va votar en contra per la manera que s’han fet les coses des de les passades eleccions. En relació a aquest tema volem deixar clar que volem recolzar l’escola però amb les màximes garanties i que dubtem que aquestes existeixin en aquests moments.

L’oposició també critica el canvi d’ubicació de l’escola, que s’ha efectuat de forma precipitada i sense consultar-ho al professorat ni haver-ho exposat al ple.

Isabel Rigat, Sant Joan Plural: Sense dir-ho a ningú i de sobte, sense parlar amb el professorat ni dir-nos-ho a nosaltres i saber-ho per la premsa que fan el canvi d’un dia per l’altre, la normativa ja fa temps que la deuen saber i ens la podrien haver dit i amb el ple ordinari se’ns podria haver exposat i dir les raons exactes.

Sant Joan Plural considera que la gestió adequada de l’escola no passa per obrir les seves portes sense director, a banda d’estar en contra de la pujada del preu de la matrícula. El grup exposa que estan d’acord en garantir-ne la seva continuïtat, però no de la manera que s’ha dut a terme.

x