L’equip de govern d’Olot aposta per adquirir sòl i oferir-lo a noves promocions com a mesura per generar habitatge al Nucli Antic

L’Ajuntament d’Olot vol adquirir el solar que quedarà de l’enderroc programat de les tres finques declarades en ruïna al carrer Lliberada Ferrarons. Ja ha tingut converses amb els propietaris que s’han pogut localitzar, així com amb promotors que veuen en l’operació possibilitats de rendibilitat.

Estanis Vayreda, regidor responsable del Nucli Antic d’Olot: Un dels tres propietaris està disposat a col·laborar. La despesa que farà l’Ajuntament quedarà inscrita en el registre d’aquella propietat com un deute que tindrà el propietari el dia que es vulgui fer una operació, i és aquí on entrarem en possibles negociacions per intentar aconseguir aquest sòl i que es pugui fer una construcció conjunta.

L’operació no serà un cas aïllat. Aquesta és la voluntat de l’equip de govern d’Olot, que aposta per aquest model per actualitzar els habitatges del Nucli Antic. Ho farà a través de les partides reservades per a enderroc, adquisició o expropiació de finques amb una extensió suficient perquè els promotors puguin recuperar amb un temps relativament curt la inversió.

Estanis Vayreda, regidor responsable del Nucli Antic d’Olot: La voluntat de l’equip de govern durant aquest mandat serà fer una política per aconseguir que inversors i promotors que sabem que hi ha interessats puguin fer créixer algunes de les parcel·les que tenim al centre de la ciutat amb la idea de generar habitatge. Hem rebut visites d’inversors locals i de fora que tenen interès.

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Olot assegura que el mercat immobiliari es reactiva tímidament i darrerament són més els inversors que s’interessen pel centre de la ciutat.