El Museu de la Garrotxa incorpora una obra de l’olotí Joan Puig Manera

Feia dos anys que els Museus d’Olot anava darrera una peça artística de Joan Puig Manera, pintada pel garrotxí l’any 1958; arriba ara a la ciutat gràcies a una donació de la Generalitat, que ha adquirit l’obra amb la voluntat d’ampliar la seva col·lecció d’art contemporani. La importància de l’obra rau en el fet que Manera és considerat com un pioner de l’art cinètic: nascut a Olot l’any 1921, va quedar orfe de petit i es va formar fora del circuit de l’Escola d’Olot. Als anys 50 va marxar a París, on va plasmar la seva fixació en la geometria, el moviment i la llum en diverses peces, formant part d’una corrent on hi havia pintors de la talla de Kandinsky, Paul Klee o Joan Miró.

Xevi Roura, conservador dels Museus d’Olot: “És un artista que va estar en contacte amb el top de creadors del moment: Vasarely, Mondrian, Picasso…i a tota l’òrbita d’artistes que estaven a Paris per a aquesta època.”

La incorporació de l’obra de Manera a l’exposició coincideix amb la reformulació de les sales permanents del Museu. Precisament, el seu estil contrasta amb l’estil paisatgístic dels pintors que feien obra a la comarca.

Xevi Roura, conservador dels Museus d’Olot: “El presentem a les sales contraposant una mica com era l’art a la Garrotxa, de postguerra, més tradicional els cànons del paisatge local, amb el que hi havia travessant la frontera.”

És la primera obra que pot exposar el Museu de la Garrotxa del seu fons particular, amb la voluntat de seguir ampliant la col·lecció de l’equipament d’exponents d’expressions artístiques que el públic no associa amb la comarca.