L’Ajuntament de Besalú aprova les ordenances fiscals amb crítiques de l’oposició

La modificació dels tributs va ser el punt de controvèrsia ahir al ple de Besalú en què es van portar a aprovació les ordenances fiscals del 2020. Són un total de 27 ordenances. L’impost de béns immobles és el que augmenta, amb una actualització de valors cadastrals del Ministeri que pujarà el gravamen en alguns supòsits. L’ordenança general compta amb modificacions introduïdes per la Diputació. 11 tipus de tributs s’incrementaran entre l’IPC i el 3,5% a proposta del Consell Comarcal, vuit no tindran increment, quatre s’ajusten a costos reals, i en dos s’han introduït nous conceptes. L’impost de vehicles augmenta per l’IPC, adequant-lo a municipis amb població i tram pressupostari similar. El tractament de residus augmenta, segons l’equip de govern, d’un 3 a un 4%, menys que per a la resta de la comarca, que en tracta conjuntament la gestió. De cares a l’any vinent es preveu augmentar la taxa per al subministrament d’aigua. Segons l’equip de govern, el tribut a Besalú és un dels més econòmics a Catalunya i fins al moment s’ha mantingut congelat. Les justificacions no li va evitar les crítiques de l’oposició.

Fina Surina, regidora d’Hisenda a l’Ajuntament de Besalú: Érem uns dels 10 ajuntaments de Catalunya amb l’aigua més barata, per exemple, i ens estem posant una mica més al nivell que toca segons les despeses.

Alfred Cairó, portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Besalú: La taxa que es cobra amb la factura de l’aigua s’apuja només un 33,7%. Només s’han dedicat a fer una revisió a l’alça naturalment dels impostos, les taxes i els preus que ja existien sense cap mena de creativitat.

Lluís Guinó, alcalde de Besalú: Certament l’Ajuntament de Besalú te un problema d’ingressos, no de despeses sinó d’ingressos, i el que hem previst és fer un increment de forma gradual. Hem apujat estríctament l’impost sobre els bens immobles.

Segons Esquerra, es podrien haver explorat tributs relacionats amb l’activitat turística al municipi.

Alfred Cairó, portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Besalú: Perquè no podem fer pagar alguna taxa als teleoperadors que transporten turistes a la nostra vila? No es pot fer pagar de forma efectiva una taxa als autobusos que venen i viuen de portar turistes a Besalú?

El tractament de residus augmenta segons l’equip de govern entre un 3% i un 4% menys que per la resta de la comarca que en tracta conjuntament la gestió.

Alfred Cairó, portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Besalú: Vostè [en referència a l’alcalde] va dir que eui millor segregués pagaria menys. Doncs a la primera de canvi la taxa de recollida s’apuja per als habitatges, ni més ni menys que prop d’un 8%, perdó. De 130 a 170 euros és un 8%.

Lluís Guinó, alcalde de Besalú: Vosté va votar favorablement a un increment del 8% de les escombraries amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i ara ve a explicar que nosaltres amb un increment menor hem de rectificar.

Alfred Cairó, portaveu d’ERC a l’Ajuntament Besalú: Li costa entendre que en aquest moment té un grup que l’està controlant, que posa en dubte allò que fa, buscant les dades per veure si el que vostè està plantejant és correcte o no

Les ordenances fiscals de Besalú per al 2020 van aprovar-se amb els vuit vots a favor de l’equip de govern i els tres vots en contra dels regidors d’Esquerra. Els grups van emplaçar-se al següent ple, on es debatran els pressupostos de l’any vinent.

x