L’Ajuntament d’Olot aplicarà una “tarifa plana” per al pagament de tributs a partir del 2020

L’Ajuntament d’Olot posa un marxa un Pla Especial de Pagament de Tributs, un procediment que de forma gratuïta permet facilitar el pagament dels rebuts municipals. A aquest pla s’hi pot acollir qualsevol persona o empresa, només cal ser el titular del rebut o bé ser representant del titular, amb autorització expressa i estar al dia dels pagaments amb l’ajuntament.

Montse: El que fa és recollir tots els impostos i taxes que un ciutadà ha pagat l’any anterior, agafar un total, fer una suma i dividir-la per 9 mesos. A partir del febrer del 2020, pagant una quantitat fixa cada mes, al mes d’octubre tingui liquidat tot el que li correspon pagar.

Per sol·licitar-ho, cal que la suma de tots els tributs que s’han de pagar durant l’exercici del 2020 sigui igual o superior de 270 euros. L’import que s’haurà de pagar cada mes és la quantitat resultant de dividir per 9 el total de rebuts pagats durant el 2019. Cal solicitar-ho del 30 d’octubre al 5 de desembre i adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot.

S’hi inclouran tots els tributs que es cobren anualment, com l’impost de vehicles o la taxa d’escombraries i si duran l’exercici del 2019 s’ha produït algun canvi a la titularitat d’algun dels véns, els rebuts corresponents es podran excloure d’aquest pla.

Des del 2016 es cobren en un 60% i en un 40% l’últim dia de maig i l’últim de setembre, respectivament. Amb aquesta tarifa plana, s’ofereix al contribuent la possibilitat de pagar els tributs mitjançant una quota mensual.

Deixa un comentari