L’Hospital d’Olot ja ha definit quina serà la propera línia de treball de l’Observatori d’Humanitats

Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les humanitats integrades en les ciències de la salut va néixer l’Observatori d’Humanitats amb seu a l’Hospital d’Olot. Durant aquest primer any s’han dut a terme quatre sessions principals i diverses activitats complementàries amb la col·laboració de professionals i experts.

Joel Piqué, director Observatori Humanitats Hospital d’Olot: Aquest 2019 la línia general, cada any l’observatori té una línia general i les sessions van lligades amb aquesta línia, en aquest cas intentava estudiar els límits i coneixements d’humanitats i ciències durant els segles XX i XXI i estudiava l’anàlisi de les dicotomies.

Aquest any han estat prop d’una cinquantena les persones que han assistit en cadascuna de les quatre sessions que s’han ofert i en conseqüència ja s’està preparant la línia de treball per al proper any 2020.

Joel Piqué, director Observatori Humanitats Hospital d’Olot: En principi tenim ja la línia tancada, el títol està encara per tancar, però sabem què analitzarem, que és la relació entre l’entorn, la salut i les humanitats. Entorn entès com a medi ambient, cultural, religiós i ja tenim les quatre sessions programades.

La relació entre l’entorn, la salut i les humanitats serà la línia de treball de la propera edició de l’Observatori d’Humanitats nascut per crear sinèrgies entre l’Ajuntament d’Olot, la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic i l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.