El Ple d’Olot aprova també l’expedient i el plec de clàusules de l’espai Cràter

A més de les polèmiques ordenances fiscals, el ple d’Olot va aprovar els diferents punts de l’ordre del dia, com la modificació de crèdit del pressupost,  els diversos punts de l’ordre del dia, el ple va aprovar també l’acceptació de la donació de la finca esfondrada del carrer Lliberada Ferrarons o aspectes relacionats amb la licitació del servei de neteja als equipaments municipals. Però un altre dels temes discordants de la legislatura és la construcció de l’Espai Cràter: aquest dilluns es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules per a la seva construcció tal i com ho planteja l’equip de govern.

Jordi Güell, regidor urbanisme Aj. Olot: La proposta final és la que ens porta a aprovar el projecte de l’Espai Cràter sense tenir en compte les al·legacions presentades.

Esquerra i la CUP van afirmar que la ciutat té altres prioritats, i per això hi van votar en contra. També el PSC, però en aquest cas perquè no es van acceptar les seves al·legacions.

Josep Quintana, regidor ERC Aj. Olot: Pensem que no toca fer l’Espai Cràter, sinó que tocava invertir en habitatge i en els barris de la ciutat.

Josep Guix, portaveu PSC Aj. Olot: El que hi ha és un auditori que necessitarà diners per a la construcció i el manteniment, i no el volem. Hi votarem en contra perquè no s’han recollit les al·legacions que hem presentat.

Lluís Riera, regidor CUP Aj. Olot: Ningú està demanant la construcció de l’Espai Cràter pel carrer. Aquest museu és per la gent de fora, i nosaltres hi anirem només una vegada; tenim altres necessitats com a ciutat.

D’aquesta manera queda aprovat definitivament es procedirà a la contractació mitjançant procediment obert per a la construcció de l’edifici i el projecte museogràfic d’Espai Cràter.