Els propers 23 i 24 de novembre es presentaran els resultats de les entrevistes de la Vall d’en Bas amb col·laboració de l’Smithsonian

D’un projecte nascut de la col·laboració entre la fundació Smithsonian, la Direcció General de Cultura Popular i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, durant aquest estiu diversos alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona han estat recaptant informació mitjançant entrevistes als veïns dels pobles de la Vall i ara se’n farà un retorn amb les conclusions extretes. Serà durant aquest cap de setmana quan tindran lloc quatre col·loquis  dividits en temàtiques diferents; entre elles  la d’expressions com la dansa, les festes o les llegendes, els punts de trobada i socialització i la pagesia, paisatge i medi rural, entre d’altres.

Laura Canalias, tècnica Cultura Aj. Vall d’en Bas: Què n’hem extret, quines han estat les principals preocupacions que hem detectat, quins són els punts del patrimoni que la gent vol conservar i quins estan en perill d’extinció i què podem fer perquè no s’extingeixin.

Durant les jornades que tindran lloc els propers dies 23 i 24 es pretén fer un retorn de les prop de 800 entrevistes realitzades per tal que es pugui inventariar el patrimoni immaterial de la Vall, tot i que es treballarà perquè no sigui una trobada unidireccional, sinó que els ciutadans puguin expressar la seva opinió davant el consistori, els estudiants i experts que han intervingut durant el procés de recollida d’informació.

Lluís Amat, alcalde Vall d’en Bas: Realment a la gent li preocupen unes determinades qüestions i si hi ha accions que poden ser més complexes o petites que poden ajudar a revertir-ho o fomentar-ho, és la nostra obligació, escoltar i intentar-ho fer.

Amb les entrevistes s’han pogut posar en valor i conservar aspectes com les cançons que es cantaven abans al camp o la opinió dels veïns referent a la falta d’espais de trobada al municipi, fets que el consistori ha valorat i gràcies als quals iniciarà un procés participatiu perquè els ciutadans puguin expressar el seu criteri i decidir quins canvis o millores són pertinents a dur a terme als diferents pobles de la Vall.

Deixa un comentari