El Punt Lila va realitzar 1.700 atencions durant les Festes del Tura

Va ser una de les novetats d’aquestes Festes del Tura, i donats els resultats recollits, era necessària la seva implementació: el Punt Lila, un espai destinat a informar i generar reflexió per prevenir les violències masclistes i homofòbiques i a intervenir en casos d’agressió, va registrar 22 atencions a dones d’entre 14 a 40 anys per conductes masclistes que havien sofert o per ser testimonis d’agressions rebudes en altres contextos. D’aquestes 22, 13 van ser relacionades directament amb les festes, com comentaris obscens, tocaments indesitjats, exhibicions corporals, violència física o insults homòfobs, entre altres.

Tina Ruiz, Consorci Acció Social Garrotxa: Dels testimonis recollits volem comentar que les dones que han estat ateses valoren molt positivament que s’hagi validat la situació que han viscut, sense qüestionar-les i sense cap mena de judici o crítica. Es remarca també que no es denuncia moltes vegades per por o per vergonya, que els assetjaments o agressions deixen seqüeles de llarga durada i també que es viu un sentiment d’indefensió.

En total, i durant els seus quatre dies de funcionament, el Punt Lila va fer un total de 1.700 atencions. Com a reptes pendents, l’organització es marca interpel·lar més directament als homes i a totes les persones que reprodueixen conductes i actituds patriarcals, i valora poder canviar el seu horari nocturn d’atenció, plantejant-se fer també un Punt Lila de dia durant les Festes del Tura.