Durant el 2018 s’han incrementat les atencions domiciliàries i s’han reduït els ingressos hospitalaris

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha presentat la memòria de la seva activitat durant l’any 2018. Els resultats evidencien un augment de les visites a domicili tant d’infermeria com del personal mèdic, concretament un increment del 10,52%. De la mateixa manera ho ha fet l’atenció a la cronicitat, el  nombre de pacients ingressats a cures pal·liatives ha disminuït un 16,76%, mentre que els pacients atesos al Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) ha pujat un 18,11%. El centre considera que la tendència en un futur ha de ser precisament aquesta, augmentar les atencions a domicili i reduir-les en consulta.

Glòria Bassets, directora d’Atenció Primària a la Fundació Hospital d’Olot: Anar als domicilis també ens dona molta informació dels factors que poden influir en la salut de la gent que tenim, de la possibilitat de persones que estiguin en situació de solitud, per tant, sobre esforç jo crec que no, crec que és un espai on ens fem presents i on ens hem de fer més presents.

L’activitat quirúrgica sense ingrés n’és un altre exemple, aquest tipus de cirurgia ambulatòria aporta beneficis per al sistema sanitari ja que suposa un estalvi econòmic al no haver-hi ingrés, però també per al pacient, reduint així la possibilitat de contraure infeccions dins l’entorn hospitalari.

Glòria Bassets, directora d’Atenció Primària a la Fundació Hospital d’Olot: En el nostre entorn hospitalari, és com als consultoris, no són llocs perfectament escèptics, i per tant el risc de malalties a nivell hospitalari existeix, és poc, però existeix.

Per primera vegada les xifres referents a aquest tipus de cirurgia ambulatòria han augmentat, durant el 2018 se’n van fer un total de 4.113, un 3,21% més que l’any anterior i es van reduir les intervencions que requereixen ingrés en un 1,37%.

El centre també va posar en marxa el sistema d’avisos per SMS amb l’objectiu de millorar la comunicació amb els usuaris i pacients i reduir l’absentisme a consultes externes, iniciativa que ha donat bons resultats.

x