ERC Olot només votarà a favor dels pressupostos amb dues condicions

El grup d’Esquerra Republicana a Olot té molt clares les dues premisses amb les quals podria arribar a un acord per tal d’aprovar els pressupostos de l’any vinent. Pel que fa a les ordenances fiscals, considera la proposta inicial de l’equip de govern actual sobre la puja de l’IBI desmesurada i injustificable, i creu que la seva aportació sobre l’increment de l’IPC hauria estat l’adequada. A banda, el partit considera que les inversions han d’estar destinades als barris i a l’habitatge, de manera que també suggereix un replantejament de l’Espai Cràter.

Anna Barnadas, portaveu ERC Olot: Nosaltres tenim dues propostes i ho centraré així, dues propostes que són molt clares per poder donar l’aprovació als pressupostos, que l’IBI s’apugi només l’IPC, aquesta és la primera i per això nosaltres presentarem unes al·legacions a les ordenances fiscals, i l’altra és que el projecte de l’Espai Cràter es deixi sobre la taula i es faci una reflexió sobre com ha de ser aquest projecte.

Els republicans expliquen que l’equip de govern actual encara és a temps de replantejar el projecte de l’Espai Cràter. Estan d’acord en la creació del que podria ser el museu dels volcans, però no sota les condicions i el pressupost amb què està plantejat.

Anna Barnadas, portaveu ERC Olot: Jo penso que és un acord de ciutat, que aquest espai que li podríem dir museu dels volcans o com volguéssim és una necessitat, amb això sempre hi hem estat d’acord i ho portàvem al programa electoral, però no pas en les condicions en les quals es dona ara mateix aquest projecte.

El grup espera que les seves propostes siguin escoltades per tal de poder aprovar els pressupostos el més aviat possible.