L’Ipunt es consolida com a punt d’informació juvenil als instituts de la Garrotxa

A la Garrotxa, els joves tenen a la seva disposició un punt d’informació mòbil que es desplaça pels centres de secundària de la comarca, a més de tenir el seu espai fix a l’Oficina Jove l’Ideal d’Olot. Allà poden plantejar a la dinamitzadora juvenil els seus dubtes, preguntes, suggeriments i tot el que considerin interessant. Ella, a més de respondre les seves consultes, ajuda als joves a trobar aquells recursos que els puguin semblar interessants i que els ajudin a créixer i formar-se pel futur com a persones i professionals.

Karen Torres és la dinamitzadora juvenil responsable de l’I-punt: L’ipunt és un servei que el que fa és apropar la informació als joves a fi de desenvolupar el seu creixement com a persones, no només a nivell de la ciutat sinó també comarcal. El que fem és treballar a través de dinàmiques o jocs les actituds o valors que potencien el seu desenvolupament psicosocial.

A més d’atendre consultes, l’I-punt tracta, cada mes, un temàtica diferent a través d’una petita dinàmica que permet crear reflexió i curiositat als joves. Aquestes temàtiques s’escullen d’acord amb les activitats que es duen a terme durant el curs.

Un dels objectius d’aquest projecte que dirigeix el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa és que els joves de la comarca estiguin ben informats i trobin fàcilment respostes als seus dubtes.

Per arribar als joves amb facilitat, l’I-punt disposa d’una versió mòbil que situa a espais visibles i transitats dels instituts on els proporciona material útil d’informació juvenil i respon a les seves peticions. Aquest desplaçament es fa dues vegades al mes, durant l’hora de pati, als 9 centres de secundària de la Garrotxa.

Rihab Ben Mhani, alumna: Si tens algun dubte vens aquí a l’ipunt, ho preguntes i venen cada 15 dies a l’hora de pati.

Amal Ahaik, alumna: L’ipunt ens informa de coses que es fan a la Garrotxa com a joves i si volem fer activitats anem a l’Ideal

Juan Romero i Iker Ortega, alumnes: A l’Ipunt  es poden parlar de coses que ni a casa ni a l’escola es poden parlar, com per exemple violència de gènere o consums.

Al Servei d’Informació Juvenil també es pot accedir a l’Oficina Jove l’Ideal, a la plaça Clarà d’Olot.

Aniol Sellabona, conseller joventut Consell Comarcal de la Garrotxa: La voluntat d’aquest recurs, és sobretot fer aquest acostament directe en un lloc on són tots els joves, ens assegurem que hi trobem a tothom amb la complicitat dels centres educatius, dels professors que ells ens ajuden a mantenir aquest pes que pensem que ha de tenir dins el centre.

x