L’Ajuntament de Riudaura vol impulsar la construcció d’una via verda dins d’aquest mandat

L’Ajuntament de Riudaura vol fer realitat el projecte de via verda al municipi. Parteix d’un estudi de traçats fer per l’anterior equip de govern. La voluntat és la de connectar el municipi amb la xarxa de vies verdes de Girona enllaçant amb les rutes d’Olot i passant pel poble de la Pinya. El consistori riudarenc s’ha reunit amb els altres dos ajuntaments implicats abans de d’establir el traçat definitiu.

Agustí Llop, alcalde de Riudaura: Hi ha l’acord de remar conjuntament per la solució d’aquesta via. Falta fer-ne un traçat definitiu per poder-ho presentar a línies de finançament.


L’Ajuntament de Riudaura dibuixarà ara el traçat definitiu que ha de tenir la via, amb la voluntat de presentar-lo als altres dos consistoris, promocionar el projecte i buscar les línies de finançament que el faran possible.