El Conseller de Territori, Damià Calvet, es reuneix amb els representants del Consorci de l’Alta Garrotxa

El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, es va reunir divendres amb els representats de deu municipis que conformen el Consorci de l’Alta Garrotxa, on li van expressar el seu suport al projecte del Pla Especial i li van mostrar la seva voluntat perquè s’aprovi el més aviat possible. De moment s’està treballant per contestar les 171 al·legacions i informes pendents.

Santi Reixach, president Consorci Alta Garrotxa: El que estan fent ara és contestar les al·legacions, se n’han fet moltes, i moltes de positives per incloure-ho dins el pla, i un cop contestades li hem donat el suport perquè es pugui aprovar i ja es pugui fer l’aprovació final.

El projecte pretén obrir noves vies per al desenvolupament local i aportar als propietaris rústics una major seguretat jurídica i gestió de l’espai natural, tot i que la mesura ha creat controvèrsia entre els veïns de la zona i és per aquest motiu que ha estat set mesos a informació pública, temps en el qual s’han fet més de 100 reunions individualitzades.

Santi Reixach, president Consorci Alta Garrotxa: Podem dir que nosaltres des del plenari ens hem reunit amb tothom que ens ho ha demanat i hem mirat d’arribar als acords que hi havia sobre la taula.

El conseller va agrair als representats la seva tasca per tal de copsar les aportacions del territori i el treball conjunt que s’ha fet des que es va presentar el Pla.