La Zona de Baixes Emissions de Barcelona entra en funcionament incidint en diferent grau entre els garrotxins

Des de l’1 de gener, entra en funcionament la Zona de Baixes Emissions a Barcelona, una mesura que restringeix l’entrada de vehicles privats a la ciutat de set del matí a vuit del vespre els dies laborables, a més d’episodis concrets de contaminació fora de l’horari estipulat. Afecta majoritàriament a turismes dièsel matriculats abans del 2006 i gasolina abans del 2000, motocicletes anteriors al 2004 i ciclomotors previs al 2002, que només podran entrar a l’àrea comunicant-ho prèviament amb 24 hores d’antelació. Des de la distància de la Garrotxa, l’empresariat que ha de viatjar regularment a la capital catalana o que hi ha de portar mercaderies considera que el canvi no els afecta.

Òscar Rodríguez, president Cercle EURAM Garrotxa: “Els desplaçaments que es fan a l’àrea metropolitana són d’staf directiu, comercials o personal administratiu: tots ells tenen flotes de vehicles que solen ser renovades de forma periòdica.”


Qui sí que perjudica la mesura és als vehicles clàssics: aquest cotxe és un Citroën 11 Traction Avant, construït entre el 1934 i el 1957. Segons la normativa, està subjecte a les mateixes restriccions que la resta, independentment de si disposen de matrícula històrica o no.

Jaume Cos, president Motor Antic Garrotxa: “Hem de treballar perquè la contaminació baixi, però l’Ajuntament de Barcelona pressiona a la gent de peu; no persegueix ni a multinacionals ni a grans tenidors, que són els que més contaminen.”

Qui veu amb més bons ulls la iniciativa són els concessionaris d’automòbils; aquests dies tenen més feina emetent distintius, ja que tenen la potestat per atorgar els adhesius ambientals. D’altra banda, l’interès per la compra de vehicles ha augmentat.

Jordi Teixidor, gerent Toyota Aura Motor: “Sobretot ve gent que ha d’anar sovint a Barcelona i necessita el cotxe per fer recorreguts llargs. Aquests necessiten tenir el vehicle en condicions.”

La regulació de vehicles a Barcelona entra avui en servei, però la moratòria per adaptar-se a la nova mobilitat s’allarga fins l’1 d’abril. A partir de llavors, qui incompleixi la normativa serà multat econòmicament. Per a més informació l’Ajuntament de Barcelona ha habilitat el web www.zbe.barcelona.