Donar visibilitat a infermeres i llevadores, un dels objectius de la campanya Nursing Now

Arrenquen les primeres activitats del Nursing Now, una campanya mundial que té com a objectiu donar major visibilitat i reconeixement de lideratge a les infermeres i llevadores dins del sistema sanitari i visibilitzar les múltiples tasques que realitzen.

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va adherir-se a la campanya Nursing Now el passat 2019, una acció a nivell mundial promoguda per l’Organització Mundial de la Salut i el Consell Internacional d’Inferemeres, amb la finalitat de reforçar el lideratge de les infermeres i llevadores i reivindicar aquesta professió.

Durant aquest 2020, es volen visibilitzar les competències d’aquest col·lectiu com ara la docència, la gestió, la promoció i prevenció de la salut o l’atenció i suport a malalts.

Carme Pastor, directora infermeres Hospital d’Olot: Hem de potenciar el paper de les infermeres en lideratge, en polítiques de salut, en investigació, en docència…és per això que necessitem el suport de les gerències dels centres.

És per això que una comissió interna formada per gairebé una desena d’infermeres del centre han preparat diferents activitats, sessions i formacions tant per als propis professionals com per a la ciutadania, amb el propòsit de donar a conèixer les múltiples tasques que realitzen.

Marta Reixach, infermera Hospital d’Olot: Durant l’any vinent, farem diferents actes cada mes. Al gener farem la de comunicació als diferents medis i llavors cada final de mes sortiran les activitats que farem al mes següent.

Un dels temes que també es vol abordar a la campanya és la falta de professionals masculins al col·lectiu. Per exemple, a la Fundació hi ha 139 infermeres i llevadores, un 26,4% del total de la plantilla. D’aquestes 139, només 8 són homes, només un 5,7%.