L’Agència Catalana de Consum es posa a disposició dels particulars per fer les reclamacions corresponents per danys

Les inclemències per vent i pluja d’aquesta setmana poden haver afectat a molts particulars, ja sigui negant els seus camps, inundant soterranis, afectant instal·lacions elèctriques o malmetent teulades, entre altres. Davant aquest fet, l’Agència Catalana de Consum es posa a disposició dels privats per reparar els danys dels béns. És imprescindible que es comprovi si l’asseguradora cobreix el desperfecte, i comunicar els fets en un termini de set dies, a més de conservar la referència de la notificació.

Miquel Puig, conseller Comarcal de Consum: “Quan es dirigeixin a les companyies reclamant aquests fets és molt important que quedi constància del número de referència per tenir-ho en compte.”

També hi ha casos excepcionals on, malgrat que les asseguradores no cobreixin el dany, es pot compensar la pèrdua.

Miquel Puig, conseller Comarcal de Consum: “Hi han fets que les pòlisses no cobreixen, però que llavors l’administració pública se’n podria fer càrrec. És important tenir-ho en compte.”

L’Agència Catalana de Consum també recorda que els talls de subministrament poden ser compensats. L’oficina física de l’Agència es troba al Consell Comarcal, i obre de nou a tres de dilluns a divendres.

x