El TSJC valida la ubicació de la planta de triatge a Can Coma de Baix de Sant Jaume de Llierca

La planta de triatge de la Garrotxa és més a prop de ser construïda a Can Coma de Baix de Sant Jaume de Llierca. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya valida la ubicació de la planta i dona la raó al Consell Comarcal per a l’aprovació de l’emplaçament, segons un comunicat emès pel mateix ens garrotxí.

La sentència afirma que la ubicació és correcta sempre i quan es respectin les zones connectores i l’adequació de l’accés a la instal•lació: el tribunal estableix que l’accés a la infraestructura ha de comptar amb una amplada mínima de set metres, una distància que en aquests moments no es respecta a només un petit tram de l’accés actual.

El comunicat emès pel Consell Comarcal també afirma que el tribunal sentencia que no s’ha produït desviació de poder en la tramitació del projecte de construcció del Centre de Gestió de Residus, i que el Consell ha actuat en tot el procés seguint els principis de seguretat jurídica i defensant la funció pública de la instal·lació.

De totes maneres, el recorregut judicial podria estar encara obert: la decisió del tribunal està supeditada a la possible presentació d’un recurs de cassació per les parts implicades.

  • L’informació que doneu sembla “amanida” pel consell comarcal …la sentència dona la raó en part als demandants i no només pel que fa a l’amplada del camí d’accés, també que no es pot edificar, del tot o en part, en sòl considerat de protecció especial pels plans territorials parcials de les comarques gironines. Com podria ser la zona de proximitat a la llera del riu.
    Deu donar una part de raó als demandants quan no hi ha condemna a costes i per això í ho declara.
    La voluntat de tergiversar també, (per part del consell?), es veu en que la notificació seria de dia 13 de desmbre i encara ahir ho volien ocultar a la gent de la oposició a Sant Jaume.
    Estrany i molt lleig.

Deixa un comentari