Mieres aposta per Can Musquera, presentant dos projectes d’un total de cinc al Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC)

Un total de cinc són els projectes que Mieres ha presentat al Pla Únic d’Obres i Serveis. A l’apartat de municipis petits, inclou un projecte dedicat a Can Musquera pressupostat en 53.000 euros i una altre al sector de Sant Pere valorat en 70.000 euros.

Enric Domènech, alcalde de Mieres: La primera actuació seria adaptar la tercera i quarta planta de Can Musquera, que són les úniques que ens faltarien per posar en funcionament, i llavors la renovació de la xarxa de fibrociment, un sector, concretament, el de Sant Pere.

Pel que fa als projectes d’inversions, Mires en presenta tres: una mesura d’eficiència energètica a Can Musquerea, que consistiria en climatització i col·locació de pous geotèrmics i plaques fotovoltaiques valorat en 93.000 euros; la millora del camí d’accés a la Mina, clau per la captació d’aigua pel poble pressupostat en 54.000 euros; i un darrer, que consisteix en la renovació de tubs de fibrociment per materials no contaminats, valorat en 27.000 euros.

Tots són projectes adaptats a les directrius de les subvencions, que segons l’alcalde de Mieres sovint pensen poc en les necessitats real dels municipis de l’àmbit rural.

 Enric Domènech, alcalde de Mieres: Són uns projectes una mica condicionats a les directrius que ens marquen des de la Generalitat. No en s’haurien de marcar tant quin tipus d’inversió és necessari, perquè de vegades es pensa més en l’àrea metropolitana que en el els entorns rurals. I pensem que és bo que cada ajuntament tingui màxima llibertat per poder actuar i decidir quines són les seves necessitats reals.

Aquesta és la primera vegada que l’actual equip de govern de Mires té la possibilitat de presentar-se al PUOSC.

x