Amb l’arribada del 5G cal ressintonitzar Olot Televisió

Amb l’arribada de la tecnologia 5G, cal ressintonitzar els canals de TDT de la televisió. A la Garrotxa és necessari que ho facin totes les llars i afecta a Olot Televisió i Televisió del Ripollès. Des d’ara, les freqüències amb les quals s’emeten han començat a canviar, i durant un període de dos mesos els dos canals de proximitat emetran de manera simultània per les dues sintonies; la nova, al canal 21, i l’antiga, al canal 51.

Aquestes emissions en simulcast es fan per tal que tots els telespectadors tinguin temps a ressintonitzar els seus televisors i puguin localitzar amb facilitat els nous canals d’Olot TV i TV Ripollès. Les dues cadenes de proximitat indicaran a la pantalla quin és cada canal.

El canvi es farà de manera progressiva, durant uns mesos i paulatinament en tots els municipis de la comarca. Les persones que visquin en un habitatge unifamiliar, amb una antena individual, només hauran de resintonitzar els canals a través del comandament del televisor.

En el cas de les comunitats de veïns i, per tant, que tenen antena col·lectiva, és necessari posar-se en contacte amb un instal·lador autoritzat per poder adaptar l’antena. Una vegada s’hagi completat aquesta feina, cada família haurà de resintonitzar els canals.