L’Ajuntament d’Olot actualitzarà el Pla Local d’Habitatge i revisarà el Programa d’inspeccions

Sense discussions. Tots els grups representats a l’Ajuntament d’Olot van votar a favor de la moció de la CUP que demanava actualitzar el Pla Local d’Habitatge, amb un termini d’execució que acabava el 2016.

Jordi Güell, regidor d’Habitatge a l’Ajuntament d’Olot: El nostre vot serà favorable a la moció perquè és cert que l’anterior Pla Local d’Habitatge ja està caducat. I no toca renovar-lo només per una qüestió administrativa, sinó també estem pendents que s’aprovi de manera definitiva el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge.

 

Josep Quintana, regidor ERC Aj. Olot: És una bona eina per intentar fer accions que poden incedir al dia a dia i hem aprofitat poc.

 

Jaume Mir, regidor PSC Aj. Olot: Ara hi afegim un projecte que hauria de ser local, que és l’Hola Domus i tot això crec que estaria bé d’alguna manera recollir-ho al Pla Local d’Habitatge.

La Candidatura d’Unitat Popular també va entrar a l’ordre del dia una pregunta i un prec que demanava com s’està desenvolupant el Pla de mobilització d’habitatges buits, quantes inspeccions, si s’han iniciat expedients, i si tenen previst revisar el programa d’inspeccions i convocar la taula de l’habitatge. El regidor d’Habitatge els ha respost que el pla va més lent que voldrien. S’ha obert cinc expedients previs d’11 expedients oberts a entitats financeres i grans tenidors, però no s’ha iniciat el procés. Hi haurà nova convocatòria de la Taula de l’habitatge. L’equip de govern creu que és allà on s’hauria d’acordar una revisió del Programa d’inspeccions que contemplés passos previs a fer per anul·lar els poderosos recursos jurídics i administratius dels bancs i els grans tenidors.

Jordi Güell, regidor Urbanisme Aj. Olot: Ens han llançat tota la cavalleria jurídica i administrativa i em fa pensar si prèviament s’han de fer uns passos a les maquinàries d’aquests grans tenidors que poden tenir la capacitat d’absorbir els pocs recursos que tenim i potser cal dissenyar alguna estratègia paral·lela.