Les compensacions econòmiques pel temporal Glòria arribaran a la Garrotxa al mateix temps que a la resta de comarques

Els equips dels serveis territorials de la Generalitat i la Diputació van celebrar ahir a la tarda a la comarca la penúltima reunió amb un consell d’alcaldes pel temporal Glòria abans de tancar la roda més tard al Pla de l’Estany. A la Garrotxa, els responsables de les administracions supracomarcals han trobat menys afectacions que en d’altres comarques, tot i que han recordat que qualsevol actuació que s’hagi hagut de fer amb caràcter d’emergència rebrà l’ajuda pertinent.

Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona: Si hi ha alguna emergència que els ajuntaments ja han hagut d’executar, no s’han de preocupar els alcaldes perquè podran entrar dins el decret.

Pere Vila, delegat del Govern a Girona: Però tampoc hem detectat avui que hi hagi municipis que hagin de fer accions com per exemple va passar fa un any i mig.

Santi Reixach, president del Consell Comarcal de la Garrotxa: Hem pogut posar sobre la taula els dubtes que teníem i que ens anaven sorgint a l’hora de preparar totes les demandes que hem d’anar fent.

Ara és moment que els Ajuntaments recullin les peticions econòmiques per conceptes, per a actuacions ordinàries, extraordinàries, de manteniment i d’inversió d’aquells sectors que no depenen directament de les administracions supracomarcals, com carreteres, lleres públiques o equipaments municipals.

Pere Vila, delegat del Govern a Girona: Hem donat més dies perquè es faci una valoració més centrada en les problemàtiques de la pròpia emergència però sobretot en el que ve després d’una emergència.

Les actuacions necessàries van sumant-se a mesura que els valoren tècnicament als municipis. La xifra apuntada de 2,5 milions a la Garrotxa podria encara ser superior.

Santi Reixach, president del Consell Comarcal de la Garrotxa: Sí que és veritat que van sortint sorpreses, que sempre la xifra pot augmentar.

La voluntat de la Generalitat i la Diputació és la d’aportar les ajudes a les diferents comarques de manera conjunta.

Pere Vila, delegat del Govern a Girona: La nostra idea és centralitzar-ho tot de cop i intentar tenir respostes per a tot en el mateix temps.

Estat, Generalitat i Diputació es coordinaran per respondre a les sol·licituds després de realitzar els informes i les validacions tècniques.