Mig miler d’estudiants garrotxins s’examinen de les proves de competències bàsiques

Mig miler d’estudiants garrotxins s’han estat examinant, aquests últims dos dies, de les proves de competències bàsiques. Es tracta d’unes proves externes elaborades i organitzades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

L’objectiu d’aquestes és avaluar el sistema educatiu dels estudiants d’arreu del territori, diagnosticant el nivell dels estudiants en quatre matèries: anglès, matemàtiques, llengua catalana i castellana i una prova cientificotecnològica, on els estudiants han hagut de resoldre qüestions sobre fenòmens naturals i tecnològics.

Aquestes proves tenen un caràcter informatiu, formatiu i orientador tan pels alumnes com pels centres.

Jordi Antiga, director Institut La Garrotxa: Són unes proves anuals que es fan abans de finalitzar l’etapa de 4rt d’ESO per mirar el nivell de competències bàsiques de tots els àmbits i que els nivells siguin estàndards a tota Catalunya

Marc Nicolau, director Institut Bosc de la Coma: T’indiquen per cada àmbit el que s’anomenen dimensions, quin nivell d’assoliment hi hagut en cada una d’elles i permet veure, en comparativa a Catalunya, si estàs per sota, per sobre i veure com ho hem d’anar ajustant tot plegat.

Càndid Sempere, director Institut Montsacopa: Nosaltres a nivell intern també ens ajuda a veure què és el que fem bé. Per exemple amb les proves de català o castellà, hi ha la part de comprensió escrita, comprensió lectora, d’escriptura… hi ha una sèrie d’apartats que ens indiquen què cal millorar.

Com a novetat, enguany els correctors tenen el suport d’una plataforma digital per agilitzar el procés de correcció. S’han examinat més de 79.000 estudiants d’un miler de centres d’arreu de Catalunya.